این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
صفحه اصلی > سخنران کلیدی
.: سخنران کلیدی

 
 

سخنران

عنوان

دکتر محمد حسین مقامی

ریزسیستم های قابل کاشت در بدن

دکتر یزدان باتمانی

مهندسی کنترل در سیستم های زیستی