صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 

 

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند، جهت ارسال مقالات خود به دبیرخانه چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران به رویداد ها و زمان های زیر توجه فرمایند. لطفا اقدامات لازم جهت شرکت در کنفرانس را در قالب جدول زمانی ارائه شده انجام دهید. در غیر این صورت امکان ثبت و ارسال مقاله برای پروسه نشر وجود نخواهد داشت.

 

 

 

رویداد

زمان

آخرین مهلت ارسال مقالات

1 بهمن ماه 1396 15بهمن ماه 1396

اعلام نتایج داوری

حداکثر تا  30بهمن ماه 1396

ثبت نام عادی

15 بهمن ماه 1396 25بهمن ماه 1396

درخواست برگزاری کارگاه و شرکت در نمایشگاه

15 بهمن ماه 1396

ثبت نام با تاخیر

3 اسفند ماه 1396

زمان برگزاری کنفرانس

8 و 9 اسفند ماه  1396