| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

⛔️⛔️⛔️ عدم رعایت نمودن اخلاق علمی ⛔️⛔️⛔️

احترامأ به استحضار میرساند، اخیرأ مشاهد گردیده است که برخی از محققین ابتدا مقاله ای به زبان فارسی به دبیرخانه ارسال نموده و سپس بعد از اعلام نتیجه داوری، اقدام به ترجمه آن مقاله (آن هم توسط دارالترجمه که هیچ تخصصی در مورد اصطلاحات فنی برق و کامپیوتر ندارند ) به زبان انگلیسی نموده و مجدد به دبیرخانه ارسال نموده اند. که این امر دو نتیجه را برای محقق به ثمر می نشاند:

🔹حذف مقاله فارسی و انگلیسی محقق از همایش
🔹قرار گرفتن نام محقق در لیست سیاه.

احترامأ به استحضار میرساند، اخیرأ مشاهد گردیده است که برخی از محققین ابتدا مقاله ای به زبان فارسی به دبیرخانه ارسال نموده و سپس بعد از اعلام نتیجه داوری، اقدام به ترجمه آن مقاله (آن هم توسط دارالترجمه که هیچ تخصصی در مورد اصطلاحات فنی برق و کامپیوتر ندارند ) به زبان انگلیسی نموده و مجدد به دبیرخانه ارسال نموده اند. که این امر دو نتیجه را برای محقق به ثمر می نشاند:

🔹حذف مقاله فارسی و انگلیسی محقق از همایش
🔹قرار گرفتن نام محقق در لیست سیاه.

بازگشت1396/04/21
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !