| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمای نشست های چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند. زمان و نحوه ی ارائه مقالات در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران تعیین گردید.


ادامه مطلب1396/12/01

درج زمان و نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده

درج زمان و نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده


ادامه مطلب1396/11/29

تمدید ثبت نام عادی جهت پرداخت هزینه نهایی مقالات تا 25 بهمن ماه 1396

تمدید ثبت نام عادی جهت پرداخت هزینه نهایی مقالات تا 25 بهمن ماه 1396


ادامه مطلب1396/11/10

مشارکت سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهروري انرژي برق (ساتبا) با چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند با توجه به رایزنی­ های صورت گرفته توسط دبیرخانه چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران با سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهروري انرژي برق (ساتبا) مبنی بر مشارکت فی مابین، امروز مورخه 1396/10/5 آن سازمان محترم موافقت خویش را اعلام نمود.


ادامه مطلب1396/10/05

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر