| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مشارکت سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهروري انرژي برق (ساتبا) با چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند با توجه به رایزنی­ های صورت گرفته توسط دبیرخانه چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران با سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهروري انرژي برق (ساتبا) مبنی بر مشارکت فی مابین، امروز مورخه 1396/10/5 آن سازمان محترم موافقت خویش را اعلام نمود.


ادامه مطلب1396/10/05

مشارکت شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند با توجه به رایزنی­ های صورت گرفته توسط دبیرخانه چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران با شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان مبنی بر مشارکت فی مابین، امروز مورخه 13/09/96 آن سازمان محترم موافقت خویش را اعلام نمود.


ادامه مطلب1396/09/14

مشارکت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه اصفهان با چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند با توجه به رایزنی­ های صورت گرفته توسط دبیرخانه چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران با انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه اصفهان مبنی بر مشارکت فی مابین، امروز مورخه 12/09/96 آن سازمان محترم موافقت خویش را اعلام نمود.


ادامه مطلب1396/09/13

اسکان شرکت گنندگان

جهت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب1396/09/06

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر